بررسی پرداخت دیۀ موی سر و صورت از دیدگاه فقه و قانون جزای ایران
30 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد ایلام
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : آذر آزادی