آسیب شناسی عدم استجابت دعا از دیدگاه قرآن و حدیث
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه باختر
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : جلیل نصراللهی