بررسی مبانی فقهی وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
33 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد ایلام
نام استاد/نام دانشجو : رحیم شمس اللهی کارزانی